Nordiskt tema på Forum Jämställdhet i Malmö

Nästa års Forum Jämställdhet har tema Agenda 2030 med fokus på det nordiska samarbetet. Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling och för att komma i mål behöver de nordiska länderna lära av varandra och utbyta erfarenheter.

Norden har länge varit en föregångsregion för jämställdhet. I tider av ekonomisk kris och krig är det viktigt att jämställdhetsarbetet fortsatt högt prioriteras och inte tappar fart.

Det är snart nästan 10 år sedan de nordiska länderna, civilsamhället och företag från hela Norden samlades på Nordisk Forum i Malmö för att diskutera och flytta fram positionerna för jämställdhet. Det här vill vi fira på Forum Jämställdhet 2023 genom att inspirera till fortsatt utveckling av jämställdhetsarbetet.

I programmet hålls flera pass på engelska för internationella gäster och många programpunkter kommer dela goda exempel på jämställdhetsarbete i Norden. Håll utkik i programmet efter dessa pass!