Nu öppnar anmälan till Forum Jämställdhet 2025

Nu kan du boka din plats till Forum Jämställdhet 2025! Den 5–6 februari intar Sveriges viktigaste mötesplats Lund och The Loop – en helt ny mötesplats med fokus på innovation, hållbarhet och samarbete. Lokala värdar är Lunds kommun, Region Skåne, Lunds universitet och Länsstyrelsen Skåne. 

Efter årets konferens med rekordmånga besökare rekommenderar vi att ni bokar era biljetter i god tid då trycket väntas vara högt och det är begränsat antal platser.

Fredliga och hållbara samhällen ramar in nästa års program

Nästa års konferens kommer att fokusera på hur jämställdhet kan göra samhällen mer resilienta inför kriser och krig. Under två dagar kommer vi ta del av analyser om hur jämställdhet kan dämpa lågkonjunkturens skadeverkningar, motverka kriminalitet och våld, bidra till en hållbar välfärd och skapa innovativa och effektiva verksamheter. 

Programmet består av fördjupande seminarier och goda exempel, praktiska metodverkstäder och tankeväckande brandtal. I samband med att anmälan öppnar släpper vi tre spännande pass ur programmet

Inflation och lågkonjunktur – vad blir konsekvenserna för jämställdheten? 

De senaste årens lågkonjunktur och inflation har drabbat såväl hushållen som näringslivet och offentlig sektor. Men hur har reformer så som höjd styrränta och subventionerade el- och drivmedelspriser, påverkat jämställdheten? Under konferensen presenteras en ny rapport som djupdyker i finans- och penningpolitikens påverkan på kvinnors liv och ekonomi samt jämställdheten i samhället. Rapporten är den första i sitt slag och är framtagen av bland andra Anne Boschini, professor i nationalekonomi. 

Vi kan även presentera en brandtalsserie om långsiktig våldsprevention på individ- och samhällsnivå  där universitetslektorn Devin Rexvid talar om hur förskolans jämställdhetsuppdrag krockar med hedersnormer och hur personalen kan hantera sitt uppdrag och bemöta och stötta barnen, mödrarna och familjerna. I goda exempel-passet Möjligt och lönsamt – företagen i mansdominerade branscher som visar vägen talar Pär Lärkeryd, vd för Norra skog, om hur företag kan ta ett helhetsgrepp kring jämställdhet för att skapa bättre affärer, konkurrenskraft, kompetensförsörjning och påverka övriga samhället i en jämställd riktning.

Värdorganisationerna arrangerar öppet program och middag 

Nästa års lokala värdar bjuder in till ett öppet program som hålls i Forum Jämställdhets utställning under konferensdagarna. Här lyfts goda exempel på jämställdhetsarbete från organisationer i hela länet, helt gratis för allmänheten att ta del av. Lunds kommun och Region Skåne bjuder in till en middag på Grand Hotel i Lund efter konferensens första dag den 5 februari. Här kommer även vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset och den nya utmärkelsen Jämställdhetsraketen att koras. 

Från och med 1 juni kan du: 
  • Anmäla dig till Forum Jämställdhet 2025. Fram till den 15 november kan du köpa din biljett till Early Bird-pris med ytterligare 10 procent grupprabatt på priset om ni är fler än 15 personer. Läs mer här. 
  • Boka utställarplats med egen monter eller plats på vårt utställartorg. Ni kan även boka kampanjfilm och annonsplats på storbildsskärm. Här når ni ut till våra drygt tusen deltagare från hela landet. Läs mer här. 
  • Nominera till Svenska Jämställdhetspriset 2025 och det nyinstiftade priset Jämställdhetsraketen. Vem vill du nominera?  Läs mer här. 
  • Anmäla dig till värdorganisationernas middag den 5 februari. Läs mer här.