Nyheter inom vård och hälsa

På temat vård och hälsa kan vi nu presentera flera spännande programpunkter och talare! Nyheter i programmet är Anke Samulowitz om jämställd vård och hälsa, Länsstyrelserna presenterar en nya rapport om skillnader mellan kvinnor och mäns arbetsvillkor och Region Värmland delar med sig av framgångsfaktorer och utmaningar i uppstarten av behandlings- och samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor.

Fram till den 15 november kan du köpa din biljett till early bird-pris 4 300 kronor (exkl. moms). Därefter höjs priset till ordinarie 5 100 kronor (exkl. moms). Är ni fler än 15 personer erbjuder vi grupprabatt på 10 procent. Läs mer här.

Anke Samulowitz om jämställd vård och hälsa

Har alla kvinnor lika tillgång till god mödra- och förlossningsvård? Får kvinnor och män ta del av likvärdig kvalitativ vård utifrån sina lika och olika behov? Vad görs för att sluta vård- och hälsoklyftan mellan könen, till exempel när det gäller mäns ökade risk för suicid?

Välkommen till en halvtidsavstämning för Agenda 2030:s mål om god hälsa och välbefinnande med bland andra Anke Samulowitz, doktor medicinsk vetenskap, Kunskapscentrum för jämlik vård, och Cecilia Tegelberg, suicidpreventionsamordnare, Region Dalarna.

Läs mer om seminariet här.

Utjämna skillnader mellan kvinnor och mäns arbetsvillkor

16 länsstyrelser har kartlagt skillnader i arbetsvillkor mellan den mest kvinnodominerade och den mest mansdominerade yrkeskategorin i 224 kommuner och 16 regioner.

Ta del av rapporten samt Kalmar kommuns och Eskilstuna kommuns arbete för att vara en jämställd arbetsgivare och att minska sjukfrånvaron i kvinnodominerade verksamheter i Länsstyrelsernas partnerseminarium.

Hur kan vården för våldsutsatta kvinnor stärkas?

I stora delar av landet brister eller saknas specialiserad vård för våldsutsatta kvinnor. I Region Värmland finns sedan 2022 en behandlings- och samtalsmottagning för att stötta dem som upplever psykiska svårigheter på grund av våld i nära relation.

I goda exempel-passet Motverka och hantera konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor får du tal del av framgångsfaktorer för uppstarten, tillvägagångssättet på mottagningen samt patienternas erfarenheter hittills. Medverkar gör Carin Jonsson, utvecklingsledare våld i nära relationer, och Lois Walton, PTP-psykolog, båda från Region Värmland.

Ta del av hela programmet

Ta del av de hittills släppta passen i programmet här. Hemsidan uppdateras löpande med nya talare och programpunkter.

Anke Samulowitz
Foto: Frank Palm