Nyheter i programmet –kampen mot objektifiering och jämställdhet bygger fred

Kampen mot objektifiering i en ny tid med Nina Björk, brandtal av fredsforskaren Erik Melander om hur jämställdhet bygger fredliga samhällen och Statistiska centralbyrån (SCB) ger verktyg att gå från könsuppdelad statistik till analys – här är våra senaste programsläpp till Forum Jämställdhet 2025.

Feminismen har genom historien strävat efter att kvinnor och flickor ska få möjlighet att spela huvudrollen i sina egna liv. Men vad händer när man genom sociala medier förmås att objektifiera sig själv? Nina Björk, filosofie doktor i litteraturvetenskap, författare och kulturskribent, medverkar i ett samtal om hur vi kan återta det feministiska subjektet och frigöra kvinnor och flickor från gamla bojor i en ny tid.

Leder traditionella könsroller till krig? Erik Melander, professor vid Uppsala universitet och föreståndare för Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning, talar om hur jämställdhet främjar fredliga samhällen. Hur påverkar olika manlighetsideal och maskulinitetsnormer risken för krig? Och hur kan kunskapen om dessa samband användas för att motverka intolerans, våldsbrott, politiskt våld och konflikter?

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar en ny digital handledning som ger ett praktiskt stöd i arbetet med att använda könsuppdelad statistik inom jämställdhetsintegrering. I metodverkstaden Från könsuppdelad statistik till jämställdhetsanalys får du verktyg att hitta statistik som hjälper dig förstå orsaker till och konsekvenser av olika jämställdhetsproblem samt hur statistiken kan analyseras och presenteras på ett överskådligt sätt.

Vi kan också presentera 2025 års konferencier! Silvia Kakembo, byråchef på Arena Opinion, som lotsade oss igenom årets konferens i Karlstad följer nu med till The Loop och Lund!

Forum Jämställdhet 2025 arrangeras 5-6 februari i Lund. Du hittar hittills släppta programpass här.