Så jämställt upphandlar Sveriges kommuner

Idag presenterar Forum Jämställdhet i samarbete med PublicInsight en ny kommunranking över jämställdhet i upphandling och inköp som visar på stora skillnader över landet.

Bäst på att köpa in varor och tjänster från jämställda företag är Linköpings kommun, här gjordes år 2022 inköp för 618 miljoner kronor av jämställda bolag, vilket är hälften (50 procent) av kommunens totala inköp från företag. I botten av rankingen finns Karlskrona kommun. Endast tre procent av kommunens inköp görs från bolag med jämställda styrelser. Du hittar mer information om rankingen och placeringar i presentationen.

 Vill ni i er kommun komma i gång med ert jämställdhetsarbete kopplat till upphandling? PublicInsight och Forum Jämställdhet har tagit fram ett paketerbjudande för kommuner. I detta paket får ni en kommunspecifik kartläggning av era upphandlingsmönster tillsammans med en introduktionsutbildning i jämställdhetsintegrering.  Läs mer här.