Uppsala kommun: ”Vårt långsiktiga och strategiska arbete ger resultat”

Svenska Jämställdhetspriset 2023 års vinnare är Uppsala kommun som mottog priset under Forum Jämställdhet i Malmö i februari. Juryns motivering lyfter bland annat att kommunen genom tydliga mål, styrning och uppföljning riggat sin organisation och sina verksamheter för jämställdhetsintegrering.

Vi ställde några frågor om tiden efter priset till Ida Bylund Lindman, hållbarhetschef i Uppsala kommun.

Vad har priset betytt för er?

– Priset är en bekräftelse på att vårt långsiktiga och strategiska arbete faktiskt ger resultat och att alla som jobbar med jämställdhetsintegrering måste vara beredda på att det tar tid. Det som ger mest energi är förstås att veta att vi genom vårt jämställdhetsarbete faktiskt har gjort och fortsätter göra skillnad för Uppsalas invånare.

Vad har ni på gång inom jämställdhetsområdet just nu?

– Vi jobbar vidare med de områden som vi identifierade i det senaste jämställdhetsbokslutet. Områden som behöver lite särskilt fokus framöver är bland annat mäns våld mot kvinnor och utrikes födda flickors deltagande i idrotts- eller andra föreningar. Jämställdhetsrådet drar igång i september med tematräffar med fokus på kompetensutveckling, dialog med nämnder och bolag och uppföljning. De teman som beslutats är våld i nära relationer med särskilt fokus på våld i ungas relationer, maskulinitetsnormer och tidiga insatser samt kvinnors ekonomiska situation, särskilt på bostadsmarknaden.

Vilka risker ser ni för arbetet med jämställdhet i tider av svårare ekonomiska förutsättningar för kommunerna, och hur hanterar ni dem?

– Resursbrist är alltid en utmaning i svårare ekonomiska tider. Då är det viktigt att vi arbetar så effektivt vi kan med de resurser vi har. Det innebär bland annat att göra träffsäkra analyser för att fokusera rätt och lägga resurserna där de behövs mest just nu.

Vill du nominera en organisation till Svenska Jämställdhetspriset 2024? Vi tar emot nomineringar från den 1 juni. Läs mer och nominera här!

Foto: Uppsala kommun