Utveckla hållbarhetsarbetet med hjälp av jämställdhet

Vi har samlat tips på kompetensutveckling ur hittills släppta delar av programmet för dig som arbetar med hållbarhet, tillväxt och utvecklingsfrågor i exempelvis en kommun, region, myndighet eller ett företag och som vill utveckla din kompetens inom jämställdhet och hållbarhet. Anmäl dig innan den 15 november för att ta del av vår Early Bird-rabatt.

SEMINARIER OM EKONOMISK OCH SOCIAL HÅLLBARHET

2. Fördjupning: Jämställd ekonomi.
Vad är en jämställd ekonomi och varför har vi fortfarande inte ekonomisk jämställdhet i Norden? Hur skapar vi ekonomiska system som stödjer jämställdhet i allt från vägbyggen till blöjbyten? Med bland andra Carl Johan von Seth, reporter och ekonomikommentator på Dagens Nyheter och Anna Heide, affärsutvecklingschef vid Fastighets AB Trianon.

37. Politikers ansvar för välfärdens arbetsmiljö.
Vittnesmålen om en tuff arbetsmiljö som gör personalen sjuk och hotar patient- och rättssäkerheten i den politiskt styrda kvinnodominerade välfärden har blivit vardag. Vad krävs för att politiker ska ta ett större ansvar för arbetsmiljön i välfärden? Hur kan jämställdhetsperspektivet användas för att skapa en mer långsiktigt hållbar arbetsmiljö och kompetensförsörjning? Med bland annat Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör, Arbetsmiljöverket. Läs mer här.  

20. Ett socialt investeringsperspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck
Nationalekonomen Ingvar Nilsson har för första gången räknat på vad hedersrelaterat våld och förtryck kostar individer, familjer och samhället. I den här föreläsningen visar Ingvar hur kommuner kan räkna hem det förebyggande arbetet inom en mandatperiod. Läs mer här.

7. Verktyg för jämställt innovationsfrämjande.
The Yes Ways verktyg hjälper er att attrahera och stötta entreprenörer och innovatörer som ordinarie innovationsstödsystem har svårt att nå ut till. Medverkar gör Melina Bergström, medgrundare, The Yes Way och Malin Lindberg, professor genus och teknik, Luleå tekniska universitet. Läs mer här.

METODVERKSTÄDER OM ARBETSSÄTT FÖR ATT LYCKAS I HÅLLBARHETSARBETET

40. Att leda förändringsarbete från start till mål i motvind.
När vi ska integrera jämställdhet i det systematiska arbetet möter vi ofta olika hinder. Kanske upptäcker vi att styrkedjan inte fungerar fullt ut, kanske saknas jämställdhetskunskap i organisationen eller så bromsas arbetet av brist på tid eller vilja? I det här passet delar vi erfarenheter och strategier för att komma förbi hinder i arbetet för mer jämställda verksamheter. Passet leds av Anna Giotas Sandquist, social hållbarhetschef, Eskilstuna kommun och Beatrice Nordling, konsult, Forum Jämställdhet. Läs mer här.

28. Perspektivkompassen hjälper dig att prioritera i jämställdhets- och hållbarhetsarbetet
Det kan vara svårt att ta hänsyn till alla perspektiv samtidigt och ibland uppstår målkonflikter. Perspektivkompassen är ett verktyg som på ett systematiskt sätt hjälper dig att sortera och prioritera bland olika maktordningar i jämställdhets- och hållbarhetsarbetet. I den här metodverkstaden får du testa på verktyget. Läs mer här.  

22. Grundkurs i jämställdhets- och hållbarhetsstatistik
SCB visar hur du kan hitta statistik som hjälper dig förstå orsaker till och konsekvenser av olika jämställdhetsproblem samt hur statistiken kan bearbetas och presenteras på ett överskådligt sätt. Du får även lära dig att använda SCB:s Agenda 2030 portal där indikatorer för utvecklingen mot de globala målen har samlats. Metodverkstaden leds av Helena Löf, utredare jämställdhetsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB). Läs mer här.  

Anna Giotas Sandquist, Social hållbarhetschef, Eskilstuna kommun Foto: Eskilstuna kommun
Ingvar Nilsson, Nationalekonom
Carl Johan von Seth, Foto: Kajsa Göransson/Norstedt, Silvia Kakembo, Foto: Anneli Nygårdhs, Lena Smidfelt Rosqvist, Foto: Nicklas Rudfell och Anna Heide, Foto: Pernilla Westberg
Melina Bergström, medgrundare, The Yes Way, Foto: Olivia Arte