Utveckla stöd-och omsorgsarbetet med hjälp av jämställdhet

Här har vi samlat tips ur programmet för dig som arbetar med stöd- och omsorgsfrågor i exempelvis en kommun, region, myndighet eller företag och som vill utveckla din kompetens inom jämställdhet och hållbarhet. Anmäl dig innan den 15 november för att ta del av vår Early Bird-rabatt.

17. Migration och prostitution – hur
hänger det ihop?

Kvinnor och bar som flydde undan kriget mot Ukraina mötte hallickar och människohandlare vid gränsövergångar, i hamnar och på
flygplatser. Runt om i världen löper kvinnor som migrerar särskilt stor risk att utnyttjas i prostitution. Vad kan svenska kommuner och myndigheter göra för att skydda utsatta och ställa sexhandlare och sexköpare till svars? Läs mer här.

6. Helhetsperspektiv på flickors
och pojkars uppväxtvillkor

Länsstyrelsen i Skåne har kartlagt ungas uppväxtvillkor i länet. Här presenteras
deras metoder, analyser och exempel på hur kommuner kan arbeta för mer jämlika och jämställda uppväxtvillkor. Medverkar gör Erika Hjelm, folkhälsostrateg och Ida Rosengren, utvecklingsstrateg vid Länsstyrelsen Skåne. Läs mer här.

31. Brandtal: Jämställd hälsa
1. Hur många kvinnor som gått in i väggen har ADHD?  
Kan en del av överrepresentationen av utbrändhet bland flickor och kvinnor förklaras med underdiagnostisering av ADHD? Kan vi minska stress genom att bli bättre på att upptäcka och stötta flickor och kvinnor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Med Lotta Borg Skoglund, överläkare och docent i psykiatri

2. Går det att behandla våldsutövande män?
Allt mer resurser satsas på att behandla män som utövat våld mot kvinnor. Vad säger dem som arbetar i socialtjänsten? Vad är, enligt dem, målet med behandlingen och vad fungerar? Med Mira Sörmark, doktorand, Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universistet

4. Brandtal: Mannen i fokus
1. Papporna, sönerna och våldet
På olika håll i Sverige har mammor vars söner dragits in i gängkriminalitet gått samman. Men var är papporna? Vilken roll kan vuxna män spela i arbetet med att förebygga våldet? Med Vesna Prekopic, frilandsjournalist och författare

2. Feministkillen, en livsstil eller ett aktivt val? Hur ska en feministisk mansrörelse få med sig olika grupper av män? Vilka metoder och arbetssätt behöver vi utveckla? Behöver vi ibland ha ett tilltal som går emot våra ideal för att nå alla? Med Shahab Ahmadian, ordförande, MÄN

Jacob Flärdh, generalsekreterare, Child10, Tatiana Kotlyarenko, antitrafficking-rådgivare, ODHIR och Dalia Leinarte, författare och ledamot i FN:s kvinnorättskommitté.
Lotta Bord Skoglund, överläkare och Docent i psykiatri. Foto: Magnus Selander