Välkommen till Forum Jämställdhets öppna program

Ta del av goda exempel, pågående jämställdhetsarbete och aktuella satsningar
från universitet, näringsliv samt ideell och offentlig sektor i Lund och Skåne.

De lokala värdarna Lunds kommun, Region Skåne, Lunds universitet samt Länsstyrelsen Skåne arrangerar ett öppet program under Forum Jämställdhet den 5–6 februari 2025. Det öppna programmet pågår parallellt med konferensens huvudprogram på entréplan på The Loop, Science Village Hall.

Det öppna programmet riktar sig till dig som arbetar inom offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället – men också till dig som student eller privatperson som är nyfiken på jämställdhetsfrågor. Du får ta del av föreläsningar, panelsamtal, aktuell forskning, korta presentationer och mycket mer.

Programmet är kostnadsfritt, kräver ingen anmälan och är
tillgängligt även för personer som inte deltar på konferensen.

Foto: Jeanette Dahlström