fbpx

13. Omotiverade medarbetare – buggar i jämställdhetsmaskineriet

/METODVERKSTAD/
*föranmäl dig här

Tid: 14.15–15.45
Lokal: K 10
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

När vi ska integrera jämställdhet möter vi ofta olika hinder. Kanske upptäcker vi att styrkedjan inte fungerar? Eller att vissa nyckelpersoner bromsar arbetet? Med utgångspunkt i praktiska erfarenheter och teorier kring beslutsfattande, makt och medarbetarskap tar vi oss gemensamt an olika problem. Vi fokuserar särskilt på det som många tampas med – hur kollegorna kan motiveras och engageras i jämställdhetsarbetet. Denna metodverkstad vänder sig till dig som har erfarenhet av att driva en organisations jämställdhetsarbete.

Medverkande:
Anders Eriksson, jämställdhetsstrateg, Malmö stad
Katarina Fehir, jämställdhetsstrateg, Malmö stad

Jämställdhetsmaskineriet