fbpx

Onlineutbildningar i jämställdhetsarbete

Under våren erbjuder vi två utbildningar för dig som behöver praktiska verktyg och vill fördjupa dina kunskaper i hållbarhets- och jämställdhetsarbete. Båda utbildningarna genomförs online och du kan bekvämt delta från ditt hem eller din arbetsplats. För att göra varje utbildningspass så interaktivt och verksamhetsnära som möjligt har vi ett begränsat deltagarantal.

insta foretagsutbildning (003)

1. Systematiskt jämställdhetsarbete för företaget

Vill du nå, förstå och tillgodose fler kunders behov? Vi ger dig kunskap om hur jämställdhet kan vara en nyckel till ökad lönsamhet. Välkommen till en företagsutbildning som förklarar varför, när och hur jämställdhet kan byggas in i din affärsmodell, organisation och verksamhet. Under utbildningen går vi även igenom frågor som:

  • Hur kan ett systematiskt jämställdhetsarbete stärka företagets konkurrenskraft?
  • På vilket sätt kan jämställdhet bidra till att effektivisera och förbättra företagets arbetssätt och processer?
  • Hur kan jämställdhet samspela med och förstärka företagets hållbarhetsarbete i stort?

Systematiskt jämställdhetsarbete för företaget är en utbildning i tre steg som hjälper dig att förstå hur jämställdhet kan byggas in i er verksamhet för att höja kvaliteten på hållbarhetsarbetet, öka mervärdet hos kunderna och stärka konkurrenskraften.

Anmäl dig här senast 27 maj

insta perspektivkompassen_digital (002)

2. Perspektivkompassen – Lär dig hantera perspektivträngsel och prioritera i jämställdhets- och hållbarhetsarbetet

Perspektivkompassen är en workshop i tre delar som hjälper dig att sortera och prioritera bland olika maktordningar i jämställdhetsarbetet. Vi ger dig verktygen att ta reda på vilka perspektiv som är mest relevanta i olika situationer. Med hjälp av väl avvägda prioriteringar kan kvaliteten på jämställdhets- och hållbarhetsarbetet höjas.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller ansvarar för jämställdhet eller hållbarhet i en organisation. Exempelvis chefer, strateger eller samordnare med ansvar för jämställdhet i kommuner, regioner och myndigheter. Utbildningen är även relevant för ideell och privat sektor med de exempel som kommer användas kommer att hämtas från offentliga organisationer.

Utbildningen är fullbokad.