fbpx

Pandemin och pengarna – så har den ekonomiska jämställdheten påverkats

Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 5 Jämställdhet, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

PARTNERS SEMINARIUM

Hur kommer Covid 19 påverka jämställdheten mellan kvinnor och män på lång sikt? På vilket sätt har kvinnors och mäns inkomster och arbetsmarknaden förändrats under pandemin? Vilket stöd kan kvinnor och män få av socialförsäkringssystemen och vilka faller mellan stolarna? Vad har hänt med arbetsmiljön och fördelningen av hushållsarbetet? Jämställdhetsmyndigheten presenterar en färsk uppföljning av den ekonomiska jämställdheten med fokus på pandemins effekter. Kommissionen för jämställda livsinkomster presenterar också sin slutrapport.

MEDVERKANDE:
Sara Andersson
, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Lise Bergh, ordförande, Kommissionen för jämställda livsinkomster