fbpx

8. Perspektivkompassen hjälper dig prioritera i hållbarhetsarbetet

/METODVERKSTAD/
*föranmäl dig här

Tid: 13.00–14.00
Lokal: K12
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling och ett genomgående perspektiv i Agenda 2030. Men för att nå de 17 målen krävs ett intersektionellt arbete som tar hänsyn till fler maktordningar än kön. Går det att arbeta med alla diskrimineringsgrunder samtidigt? Om inte, hur ska man veta vilka perspektiv som är relevanta i olika delar av hållbarhetsarbetet? Forum Jämställdhets Perspektivkompass hjälper dig prioritera!

Medverkande:
Clara Berglund, vd, Forum Jämställdhet

Perspektivkompassen