Petronella Posti

SVP Sales&Marketing, MD Solita Ab

Petronella Posti är chef i Skandinavien för det nordiska datakonsultföretaget Solita. Hon brinner för jämställdhet och mångfald i ingenjörs-, tech- och IT- branschen. De senaste åren har Petronella föreläst om jämställdhet som förutsättning för kompetensförsörjning i branschen. 2019 släppte Female Engineer Network, och teknikföretaget TFIP tillsammans med Solita metodguiden ”Investera i dina anställdas föräldraskap – en handbok för en mer jämställd arbetsplats.”

Petronella har tidigare haft ledande befattningar på Palette Software, PwC, Diesel, Affecto Sweden, samt drivit eget företag i över sex år. Hon är utbildad vid Handelshögskolan i Helsingfors samt Handelshögskolan i Stockholm.

På Forum Jämställdhet medverkar Petronella Posti i seminariet Jämställdhet löser kompetensförsörjningen i mansdominerade branscher och metodverkstaden Attraktiv arbetsgivare: Investera i dina anställdas föräldraskap.

Petronella fotograf Johan Kindbom_kvadrat