fbpx

10.00 – 11.00

Seminarium

11.15 – 12.00

Invigning

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.00

Seminarium

Brandtal

14.15 – 15.15

Seminarium

Brandtal

15.15 – 16.00

Fika

16.00 – 17.00

Seminarium

08.00 – 08.45

För den morgonpigge

09.00 – 09.15

Utfrågning

09.15 – 09.30

Utfrågning

09.30 – 10.00

Fika

10.00 – 11.00

Seminarium

Brandtal

11.15 – 12.15

Seminarium

Brandtal

12.15 – 13.15

Lunch

13.15 – 14.30

Seminarium

Brandtal

14.45 – 15.25

Seminarium

15.25 – 15.55

Avslutningstal

Stockholm smygstartar med ett förprogram

Forum Jämställdhet arrangeras för första gången i Stockholm den 8–9 februari. Stockholms stad är lokala värdar. Konferensen smygstartar med ett förprogram som arrangeras av Stockholms stad med kostnadsfria seminarier för Forum Jämställdhets deltagare på eftermiddagen och kvällen den 7 februari. Tre programpunkter hålls 16.00-17.30 och tre programpunkter hålls 18.30-20.00. Du kan anmäla dig till en eller två programpunkter. Adress för varje programpunkt hittar du i anmälan. Först till kvarn gäller för platserna. Observera att du måste vara anmäld till Forum Jämställdhet för att anmäla dig till förprogrammet. Anmäl dig till förprogrammet här.

6fc13295-533b-4135-9f24-bcc3a2f4155f (1)

Program kl. 16.00-17.30

(Varje programpunkt är 1,5 h)

Stadsarkivet med genusglasögon
Stockholms stadsarkiv arbetar aktivt för att lyfta fram gömda och glömda kvinnor i arkiven, både som kollektiv och genom individuella öden. Ann-Sofi Forsmark, utvecklingschef och Johanna Törnros, genusvetare och arkivpedagog, berättar om Stadsarkivets arbete med jämställdhetsintegrering. Därefter ges smakprov ur de kvinnohistoriska berättelser som gömmer sig bland arkivets nio hyllmil handlingar. Hör Kettil Mannerheim berätta om en våldsutsatt kvinnas möte med myndigheterna på 1700-talet, Anna Tiberg Knutas om det idag nästan bortglömda kvinnoyrket amma, Lena Wiorek om kvinnliga eldsjälars kamp för funktionsnedsatta barns rättigheter, och Johanna Törnros om det unika rättsfallet med den Lesbiska ligan 1943.

Studiebesök på Relationsvåldscentrum Innerstaden
Välkommen till Relationsvåldscentrum Innerstaden, ett av Stockholms stads fyra Relationsvåldscentrum. Verksamheten erbjuder kvalificerat stöd och behandling till vuxna våldsutsatta och våldsutövare samt stöd till barn som upplevt våld. En majoritet av de stödsökande är våldsutsatta kvinnor. Under studiebesöket kommer behandlare och biträdande enhetschef beskriva och berätta om de tre målgrupperna och det stöd och den behandling som dessa erbjuds. Exempelvis kommer ni få veta hur arbetet med grupper och enskilda kontakter genomförs och ta del av material och övningar som används i verksamheten.

Jämställd styrning och uppföljning
I Stockholms stads vision är jämställdhet framträdande. Visionen ligger i linje med arbetet för att nå målen i Agenda 2030. I kommunstyrelsens budget framgår det också att nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med jämställdhetsintegreringLina Plougjämställdhetsstrateg och controller på stadsledningskontoret, berättar om hur staden arbetar med jämställdhetsintegrering och hur utvecklingen mot en jämställd stad mäts. Föreläsningen avslutas med en guidad visning i Stockholms stadshus på temat ”Kvinnorna i Stadshuset”.  Vid förra sekelskiftet då Stadshuset uppfördes dominerades både själva bygget och politiken av män. Under denna visning lyfter vi fram de kvinnor som axlade stora roller och som bidrog till stora insatser politiskt och i Stadshusets utformande.

Program kl. 18.30-20.00

(Varje programpunkt är 1,5 h)

Kulturskolans elever bjuder på en liten föreställning med stort innehåll
Få en unik möjlighet att komma in i Kulturskolan Stockholms nyrenoverade lokaler i det anrika Medborgarhuset på Medborgarplatsen. En rundvisning ges i lokalerna som annars enbart är öppna för elever. Här pågår undervisningen parallellt för fullt, samtidigt som du får se vackra kostymer sydda av Kulturskolans kostymörer, rekvisita-tittskåp, bildateljé och undervisningssalar. Slutligen landar vi på en scen. Här bjuder eleverna på en liten föreställning med STORT innehåll. Du får också veta mer om verksamheten och arbetet med jämställdhet och inkludering. På Kulturskolan Stockholm kan den som är 6 -22 år välja mellan cirka 70 olika ämnen och hundratals kurser inom musik, teater, dans, cirkus, konst och media.

Stadsutveckling för ökad jämställdhet
Hur utvecklar vi en stadsdel som är omtyckt av dess invånare men där otryggheten, speciellt för kvinnor och unga tjejer, är för hög? Ett jämställdhetsfokus karaktäriserar stadsutvecklingen i Husby för att skapa levande och trygga offentliga miljöer där alla människor trivs och tar plats samt kan röra sig fritt och tryggt. Husby ska moderniseras men stadsdelens karaktär och hjärta ska finnas kvar. Jennie Argerich, samordnare hållbar stadsutveckling, och Joakim Norell, projektledare, från exploateringskontoret kommer att berätta om hur Stockholms stad arbetar med jämställdhet i stadsutvecklingen. Konkreta verktyg för ökad jämställdhet kommer att presenteras tillsammans med exempel från Husby.

Jämställdhet inom idrotten – hur kan kommunen påverka?
Fler killar än tjejer är aktiva inom föreningsidrotten och fler killar än tjejer är fysiskt aktiva totalt. Magnus Åkesson, enhetschef på Stockholms stads idrottsförvaltning berättar hur det strategiska arbetet bedrivs för att stimulera fler tjejer till fysisk aktivitet. Han presenterar även en modell för hur staden arbetar med en könsuppdelad investeringsbudget för att nå en jämn fördelning av ekonomiska resurser vid investeringar i idrottsanläggningar.