Program för Forum Jämställdhet 2024

Seminarium

Metodverkstad & Goda exempel

Seminarium

Seminarium

Brandtal

Metodverkstad & Goda exempel

Dag 2

ÖPPNA PROGRAMMET 

Öppna programmet pågår parallellt med konferensens huvudprogram på KCCC 7–8 februari. Det innehåller föreläsningar, panelsamtal, kulturinslag och mycket mer. Inträdet är fritt och alla är välkomna!  
 
ARRANGÖRER: Karlstads kommun och Region Värmland 
MODERATORER: Carl Hast och Sara Poppler Carredano  
 

ONSDAG 7 FEBRUARI 
Välkommen till Karlstad 

8.30 Välkommen till Karlstad Carl Hast, Region Värmland och Sara Poppler Carredano, Karlstads kommun  

8.35 Varför är vi i Karlstad? Glimtar ur jämställdhetsarbetet i Värmland Åsa Johansson, regionstyrelsens ordförande, Region Värmland och Linda Larsson, kommunstyrelsens ordförande, Karlstads kommun 

8.45 Hur mår kvinnor och män i Värmland? Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Anu Molarius, folkhälsobevakare och epidemiolog, Region Värmland  

Arbetsmiljö  

9.00 Våga ifrågasätta och börja arbeta mot diskriminering! Aktiva åtgärder inom Karlstads kommun Åsa Hemström, HR-strateg Karlstads kommun, Tomas Nordman, HR-specialist Karlstads kommun och Sven Isacsson, HR-specialist Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

9.15 Hot och våld från tredje part – åtgärder för att minska personalens utsatthet i kvinnodominerade verksamheter Karin Sjöberg Forssberg, processledande analytiker, Sara Göransson, forskare och expert, Myndigheten för arbetsmiljökunskap 

9.30 Förbättrad och jämställd organisatorisk och social arbetsmiljö Malin Fröjmark, ombudsman, Marie Cham, ombudsman och Daniel Hjalmarsson, utvecklingsstrateg, Akademikerförbundet SSR 

9.55 Rekrytera jämställt – Hur bedömer du andra och hur påverkar det rekryteringsprocessen? Elin Skau och Johanna Högeryd, rekryteringskonsulter, Testhuset 

Jämställdhetsintegrering

10.15 Med jämställdhet i blicken – vad blir det för skillnad? Åsa Thörne Adrianzon, projektledare, Sveriges Kommuner och Regioner, Monika Bubholz, kommunalråd, Karlstads kommun och Erik Evestam, regionråd, Region Värmland 

10.30 Metodstöd som främjar jämställdheten inom sociala barn- och ungdomsvården Birgitta Persdotter, lektor i socialt arbete och forskningsledare FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet och Briannah Mulego, socialsekreterare, Karlstads kommun och Emma Svensson, ärendehandledare, Hammarö kommun 

10.45 Lärosätenas roll att utbilda för jämställdhet och hållbar utveckling – exempel från utbildningar Kristin Edwins, föreståndare Högskolepedagogiskt centrum, Örebro universitet 

Jämställda relationer

11.05 Juridiska verktyg för ekonomisk jämställdhet  
Sara Hjalmarsdotter Gund, jurist och Sandra Rosén, jurist, Wermlands juridiska AB 

11.20 Föräldraskapsstödet Växa i Värmland – tematräffar för föräldrar och viktiga vuxna Karin Lidén, samordnare och Annika B Andersson, samordnare, Länsstyrelsen Värmland 

11.35 Där könsnormer spökar – hur påverkas våra liv, tankar och beteenden Emma Ebintra, huvudcoach, Genuscoacherna 

12.00–13.00 Lunch  

12.45 Schyst.se – 10-årsjubileum och nylansering! Hedvig Bergenheim, kommunikationsdirektör, Marianne Nilsson, jämställdhetsstrateg och Patrik Hamberg, webbstrateg, Region Värmland, mfl. 

Samhällsplanering

13.00 Jämställdhetsperspektiv i Arvika kommuns nya översiktsplan Anneli Karlsson, jämställdhets- och folkhälsosamordnare och Sofia Vedin, översiktsplanerare, Arvika kommun 

13.15 Varför tappar unga kvinnor tron på feminismen?
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer

Författarsamtal

13.35 Författarsamtal “De hemliga breven” om familjen Myrdal
Kaj Fölster, författare  

13.55 Författarsamtal “Hedersförtryck: Berättelser i Sverige och världen” Amineh Kakabaveh, författare  

Maskulinitet

14.10 Stöd till pappor i kris Jens Karberg, verksamhetsansvarig, Jämt föräldraskap, organisationen MÄN 

Våld

14.30 En annan bild av Värmland – arbetet mot prostitution och människohandel Elin Eklöf, regionkoordinator och Johanna Lidén, regionkoordinator mot prostitution och människohandel region Bergslagen 

14.45 “Traditionen är som en sjukdom man aldrig blir frisk ifrån” – om hedersrelaterat våld och förtryck Asal Narimani, verksamhetsutvecklare, Brottsofferjouren 

15.00 Våldets nya arenor – om Onlyfans, porr och prostitution Beatriz Nordström, joursamordnare, Alla Kvinnors Hus Karlstad 

15.25 ”Nude på nätet” lyfter fram barns och ungas erfarenheter av sexuella trakasserier Andreas Stjärnhem, innovation manager, StickyBeat 

15.45 Journalistisk som vapen mot kvinnoförtryck
Lisa Bjurwald, författare  och journalist

SVENSKA JÄMSTÄLLDHETSPRISET

16.05 Möt Finalisterna till Svenska Jämställdhetspriset 2024  
Almi Värmland, Byggnads, Svenska Fotbollförbundet, Södersjukhuset, Trivector Traffic

Camilla Olsson, Värmlands Innebandyförbund och Niklas Niord, BIGTAIL deltar i Vägen till jämställd idrott.
Foto: Peter Jansson
TORSDAG 8 FEBRUARI 
Näringsliv

8.00 Vi har inte råd med ojämställda styrelser – tips och verktyg framåt Anna Lundmark Lundbergh, vd, Almi Värmland 

8.15 Hur jämställda är pensionerna i industrin? Fanny Högrell, ombudsman och Simon Schönbeck, utredare, IF Metall 

8.30 Ökad attraktionskraft genom inkludering och samarbete Emma Jakobsson, process manager Compare och Lena Witting, HR-konsult Region Värmland, delprojektledare, Attraktionskraft Värmland 

8.50 Möt vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset 2024 Caroline Waldheim, chef för samhälle och hållbarhet, Svenska Fotbollförbundet

VÅLD

9.10 Författarsamtal “Ett ord för blod”  
Faysa Idle, författare  

9.25 Var förebilden barnen behöver – normer och våldsprevention i förskolan Marie Hammarberg, verksamhetsutvecklare och Mikael Löfgren, rektor, Karlstads kommun 

9.40 Region Värmlands arbete mot våld i nära relationer – från strategisk till praktisk nivå Carin Jonsson, utvecklingsledare våld i nära relationer, Lois Walton, PTP-psykolog och Anna-Lena Flygare, psykolog och samordnare, Behandlings- och samtalsmottagningen, Region Värmland 

10.05 Det dödliga våldet i hemmet – ojämställdhetens nakna ansikte Anita Hussénius, föreståndare, Nationellt centrum för kvinnofrid 

10.20 Teckenspråkiga kvinnor om ekonomiskt våld: en livslång utsatthet Karin Granlund, projektledare och Mia Modig, verksamhetsledare, Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk 

idrott

10.40 Hockey för alla – för en minskad machokultur och en mer jämställd sport Oliver Sundblad, projektledare och verksamhetsansvarig, Färjestad BK Hockeyallians och Mathias Johansson, ungdomsansvarig, Färjestad BK 

10.55 Fifty-Fifty – vinnare av Geniuspriset 2023: Styrelsernas ansvar att skapa en jämställd idrott Niklas Niord, projektledare Bigtail och Camilla Olsson, kanslichef, Värmlands innebandyförbund 

History becomes herstory 

11.15 ”Kvinnans plats i Karlstad”– ett folkbildande feriearbete på mötesplatsen Våga Sofi Swanö, kultursamordnare Karlstads kommun och ungdomarna Imme Karlsson, Tova Palm, Ellis Sandberg och Julia Uusitalo 

11.30 Nytt ljus på krögerskan och gästgiverskan Sola i Karlstad Anna Svensson, konst- och kulturvetare 

11.45 Speak silent loud – ett dansperspektiv om kvinnors nedtystade historia Ana Strandberg och Sanna Norbäck Welin, frilansande dansare och koreografer, projektet Du är historisk , Region Värmland 

12.00 Författarsamtal “Styvsystrar” Margareta Persson, författare 

LUNCHSEMINARIUM

12.30 Mellan tillit och misstro – så rivs hinder för utrikes födda kvinnor 
Eva Thyselius, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten,
Zainab Alsaadi, deltagarkoordinator, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö och Oskar Adenfelt, uppdragsledare, Arbetsförmedlingen. Moderator: Johanna Lindros, kommunikatör, Jämställdhetsmyndigheten
 

Samhällssäkerhet 

13.15 Könsbaserad desinformation – ett hot mot vårt demokratiska samhälle Catrin Huss, biträdande avdelningschef, Myndigheten för psykologiskt försvar 

13.45 Jämställdhet stärker beredskapen för kriser och krig 
Valter Villko, jämställdhetsstrateg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Maskulinitet 

14.05 ”Jag kan rädda i psykisk kris” – samarbete mellan Jägarförbundet Värmland och Region Värmland 
Anders Olsson, ordförande, Jägarförbundet Värmland, Annika Ode, folkhälostrateg och samordnare, och Sophia Alm, samordnare, regionalt utvecklingsarbete Stigma, Region Värmland

14.20 Redifining masculinity – om män, omsorg och jämställdhet Lars Näsström, ordförande, MÄN Karlstad 

Lokala värdar för
Forum Jämställdhet 2024

Partners

Lokala värdar för
Forum Jämställdhet 2024
Partners
Lokala värdar för
Forum Jämställdhet 2024
Partners