Jämställdhetsanalyser – förstå och förändra

Mål 5 Jämställdhet
METODVERKSTAD

Många organisationer använder könsuppdelad statistik för att synliggöra skillnader mellan kvinnor och män, men saknar verktyg för att analysera orsakerna bakom skillnaderna. I den här metodverkstaden får du en introduktion till hur en jämställdhetsanalys kan läggas upp och genomföras som ett led i att förstå och komma till rätta med jämställdhetsproblem. Metodverkstaden utgår från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s webbutbildning i jämställdhetsanalys.

MEDVERKANDE
Clara Berglund, senior jämställdhetskonsult, Forum Jämställdhet
Birgitta Andersson, jämställdhetsexpert, Sveriges Kommuner och Regioner