Grundkurs i jämställdhetsintegrering

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
METODVERKSTAD

Innan Forum Jämställdhets invigning erbjuder vi vår uppskattade grundkurs i jämställdhetsintegrering. Här får du svar på frågor som: Vad är skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet? Vad är jämställdhetsintegrering? Hur bidrar jämställdhet till ökad lönsamhet, innovations- och konkurrenskraft? Grundkursen ger dig en förståelse för hur jämställdhetsintegrering hänger ihop med verksamhets- och kvalitetsutveckling. Fokus ligger på grunderna i jämställdhetsintegrering för att du lättare ska kunna ta till dig resten av konferensens innehåll.

Medverkande
Marie Trollvik, jämställdhetsexpert,

Fler medverkande tillkommer