Verktyg för jämställt innovationsfrämjande

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
METODVERKSTAD

Innovation har länge förknippats med mansdominerade branscher och maskulint kodad teknik, trots att det sker inom alla branscher, sektorer och i mängder av former. Eftersom framtidens hållbara lösningar utvecklas av olika typer av människor med olika drivkrafter behövs stödformer och arbetssätt som passar fler sorters idéer, lösningar, tjänster och produkter. The Yes Ways verktyg hjälper er att attrahera och stötta entreprenörer och innovatörer som ordinarie innovationsstödsystem har svårt att nå ut till. I den här verkstaden får ni testa på verktyget.

MEDVERKANDE:
Melina Bergström, verksamhetsledare och medgrundare, The Yes Way