fbpx

Programpunkter i Jämställd hälsa

8. Heliga och oheliga allianser mot kvinnors och flickors rättigheter

På vilket sätt samspelar motsatta rörelser vars enda gemensamma nämnare är att göra kvinnors och flickor liv sämre? Hur kan motrörelser som #MeToo förbli kollektiva och protestera mot olika former av antifeminism?

30. a) Upphandla jämställt!

Kommuner, landsting och myndigheter köper varje år varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. I rollen som inköpare har de möjlighet att ställa krav på leverantörer som främjar jämställdhet i samhället.

9. Med rätt att föda – har Sverige inte råd med god förlossningsvård?

Hur ska regeringen säkerställa att pengar som fördelas till landstingen går till det de är avsedda för? Vad krävs av regering och landsting för att förlossningsvården ska leva upp till det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa, åtaganden i hälso- och sjukvårdslagen samt det globala målet om hälsosamma liv och välbefinnande?

10. Nedskärningar i LSS – vad betyder det för jämställdheten?

Hur jämställd är fördelningen av assistanstimmar och andra insatser för personer med funktionsnedsättning? Och vad händer med jämställdheten när kostnaderna ska minskas och allt färre assistanstimmar beviljas?

15. För den morgonpigge: Nationell överblick av jämställdhetsutvecklingen

Få en överblick av utvecklingen för alla sex jämställdhetspolitiska delmål. Vi lyfter relevanta utredningar och lagförändringar som du som arbetar med jämställdhet behöver ha koll på.

31. a) Hög tid för en jämställdhetsreform av socialtjänsten

Vilka förändringar behövs för att säkerställa en jämställd tillgång till socialtjänst likväl som jämställdhet i verksamheten? Lyssna till regeringens särskilda utredare Margareta Winberg.

23. Straffet för att jobba med människor

I yrken där man arbetar med människor är lönerna lägre och arbetsvillkoren sämre än i yrken som arbetar med data, text eller siffror. Hur ser vi till att arbete inom omsorgs- och kontaktyrken slutar bestraffas och istället belönas?

3. Framgångsrikt jämställdhetsarbete genom interkulturella möten

Att arbeta för interkulturalitet, det vill säga interaktion och utbyten mellan grupper, ger bättre förutsättningar att möta stereotypa föreställningar om kön och diskriminering av kvinnor och män.