Hedersnormer, extremism och gängkriminalitet – hur hänger det ihop?

Är risken större att män och pojkar som växer upp i hederskontexter hamnar i kriminalitet? Och i så fall, hur kan samhället hjälpa dem på bästa sätt? Kan utökande insatser mot hedersförtryck även förbygga viss extremism och gängkriminalitet och hur kan ett sådant arbete i så fall bedrivas?

MEDVERKANDE:
Hoshi Kafashi, Verksamhetschef på skyddat boende och grundare av Shanazi Hjältar och Hjältinnor
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer