Surfa säkert – ungas trygghet på sociala medier

Instagram, TikTok och Snapchat är en allt större del av ungas liv. Mer än varannan 17-årig tjej lägger mer än tre timmar på sociala medier. Influencers, algoritmer och gilla-markeringar driver många av dem att dela allt mer avklädda bilder på sig själva, vilket kan utnyttjas av förövare. Sexuella trakasserier och kränkningar från vuxna och mellan unga är också vanligt förekommande. Hur ser vi till att sociala medier inte blir ett laglöst land där framförallt unga kvinnor far illa? Vilket ansvar har de sociala plattformarna?

MEDVERKANDE
Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare, EPACT
Ritha Söderberg, gruppchef på polisens nationella it-brottscenter
Nichlas Hellmark, gaming lead och spelansvarig, Rädda barnen
Moderator: Lisa Bjurwald, författare och journalist