Invigning

Välkommen till den nationella samlingen Ingen trygghet utan jämställdhet! Konferensen inleds med en kunskapsintroduktion, där Brottsförebyggande rådet (BRÅ) presenterar resultat från Nationell trygghetsundersökningen, med fokus på män och kvinnors upplevelse av otrygghet och oro för brott. Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) hälsar oss välkomna till Eskilstuna och Frida Herchenröther, artist och författare uppträder. .

Medverkande:
Frida Herchenröther, artist och författare
Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna (S)
Emelie Holst, utredare, Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Johanna Viberg, utredare, Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Susannah Sjöberg, ordförande, Sveriges Kvinnolobby
Konferencier: Lisa Bjurwald, journalist och författare