Trygga och jämställda skolor skapar trygga och jämställda samhällen

Trygghet och studiero är viktigt för att både pojkar och flickor ska uppnå kunskapsmålen i skolan och må bra. Men hur skapar vi trygga skolor med studiero för alla?

MEDVERKANDE
Fredrik Zimmerman, universitetslektor i Barn- och ungdomsvetenskap, Högskolan i Borås
Josefine Fälth, ordförande, Sveriges elevkårer
Cecilia Larsson-Ståhl, rektor, Rosengårdsskolan
Linus Sköld, riksdagsledamot, Utbildningsutskottet (S)
Moderator: Vesna Prekopic , journalist och författare