Vad kostar otryggheten?

Vilka investeringar krävs för att långsiktigt förebygga olika former av våld och otrygghet? Vad kostar det att göra något respektive att inte göra något och vem ska betala? Nationalekonomen Ingvar Nilsson berättar om sitt arbete och knyter an till både mäns våld mot kvinnor och ungdomar med hög risk att hamna i utanförskap. Särskilt fokus läggs vid att skapa mer långsiktighet i satsningar som görs för att öka tryggheten.

MEDVERKANDE
Ingvar Nilsson, nationalekonom
Moderator: Beatrice Nordling, sakkunnig ekonomisk jämställdhet Sveriges Kvinnolobby