Valduell om trygghet, våld och kvinnofrid

Vilka är Socialdemokraternas och Kristdemokraternas viktigaste förslag för att bygga ett tryggt och jämställt samhälle för alla? Vad krävs för att få bukt med gängkriminaliteten som sätter skräck i samhällen och allt oftare leder till dödligt våld mellan olika män och pojkar? Hur vill partiernas stoppa straffriheten för mäns vålds- och sexualbrott mot kvinnor och säkerställa att våldsutsatta kvinnor och flickor får vård, stöd och skydd i hela landet? Lyssna när riksdagens justitieutskotts ordförande Fredrik Lundh Sammeli debatteras mot utskottets vice ordförande Andreas Carlsson.

MEDVERKANDE
Andreas Carlson, vice ordförande, riksdagens justitieutskott
Fredrik Lundh Sammeli, ordförande, riksdagens justitieutskott
Moderator: Lisa Bjurwald, journalist och författare