fbpx

9. Med rätt att föda – har Sverige inte råd med god förlossningsvård?

TISDAG 6 FEBRUARI, 15.45-16.45
LOKAL: SOLA

Kvinnor och män ska erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Men vilken vård som ges varierar i olika landsting. Ett tydligt exempel är den för kvinnor och barn livsviktiga förlossningsvården. I vissa delar av landet räcker antalet förlossningsplatser inte till, och på andra håll lägger sjukhus ned förlossningsavdelningar för att befolkningsunderlaget är för litet. Samtidigt väljer allt fler barnmorskor att lämna den ansträngda förlossningsvården för att arbeta inom andra verksamheter. Hur ska regeringen säkerställa att pengar som fördelas till landstingen går till det de är avsedda för? Vad krävs av regering och landsting för att förlossningsvården ska leva upp till det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa, åtaganden i hälso- och sjukvårdslagen samt det globala målet om hälsosamma liv och välbefinnande?

Medverkande :
Hans Karlsson, chef vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Fredrik Larsson, ordförande, landstingsstyrelsen, Värmland (M)
Ewa Back, ordförande, hälso- och sjukvårdsnämnden , landstinget Västernorrland (S)
Johanna Alm Dahlin, strategisk projektledare, Sveriges Kvinnolobby
Moderator: Annie Reuterskiöld, journalist
Fler namn tillkommer.