fbpx

Revision och internkontroll – underskattade verktyg för jämställdhetsintegrering?

SEMINARIUM

Tillgänglig under hela konferensen. Spår 3
Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Den kommunala, regionala och statliga revisionen granskar om verksamheter lever upp till lagstiftning och mål på ett ekonomiskt effektivt sätt, men är också ett demokratiskt verktyg för att utkräva ansvar från politiker. På så sätt bidrar både den och organisationers internkontroll till efterlevnaden av mål 16 om fredliga och inkluderade samhällen i Agenda 2030. Hur kan jämställdhetsperspektivet förbättra kvaliteten på revisionen och internkontrollen? Och hur kan revision och internkontroll bidra till att organisationer lever upp till sina jämställdhetsåtaganden?

MEDVERKANDE:
Sara Linge, konsult, KPMG
Emma Engelmark, ordförande barn- och utbildningsnämnden, Luleå kommun (S)
Moderator: Jesper Jansson Hjerdt, chef, controllenheten, Sollentuna kommun

Anmäl dig till Forum Jämställdhet här!

revision och internkontroll2