fbpx

3. Så når vi ett jämställt ägande och företagande

/SEMINARIUM/

Tid: 13.00–14.00
Lokal: Hammarskjöldsalen
Mål 5 Jämställdhet, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt, Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

För att nå en hållbar och konkurrenskraftig tillväxt krävs att både kvinnor och män har inflytande och kan bidra till utvecklingen. En undersökning av Ownershift visar dock att kvinnor bara äger hälften så mycket företag, aktier, skog, mark och fastigheter som män. Samtidigt är 70 procent av alla företagare män. Huvudansvaret för hem och familj hindrar ofta kvinnor från att starta och driva företag. Dessutom missgynnas kvinnors företag och affärsidéer i företagsstöd och utlåning. Hur kan vi arbeta för ett mer jämställt ägande och företagande?

Medverkande:
Ibrahim Baylan
, näringsminister (S)
Charlotte Sundåker, entreprenör och medgrundare, Ownershift
Anna Lundmark Lundbergh, vd, Almi Företagspartner Värmland AB
Stina Bergström, ansvarig LRFs Jämställdhetsakademi
Elisabeth Peltola, förbundsstyrelseledamot, Centerkvinnorna

Moderator: Camilla Wagner, styrelseledamot, Sveriges Kvinnolobby

Programbilder_nya5