fbpx

Så rustar vi pojkar för jämställdhet

Mål 4 God utbildning, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

BRANDTAL

1. Hur lyfter vi pojkars skolresultat?

Under lång tid har pojkar presterat sämre än flickor i skolan. Om utvecklingen fortsätter riskerar stora grupper av pojkar och män att hamna i utanförskap. Hur kan skolan arbeta för att höja pojkars förmåga att klara sina studier, och samtidigt skapa en bättre vardag för flickorna i klassen?
Fredrik Zimmerman, lektor barn- och ungdomsvetenskap, Högskolan i Borås

2. Hur pratar vi med killar om porr och sexköp?

Pojkar börjar i snitt titta på pornografi när de är 12 år gamla. De möts av bilder som ofta sexualiserar våld och förnedring av kvinnor och som spär på våldtäktskulturen. Hur kan vi prata med pojkar om porr och ge dem förutsättningar att utveckla sin egen sexualitet och bidra till minskat sexuellt våld?
Maria Dufva, kriminolog och författare

Konferencier: Shahab Ahmadian, ordförande, MÄN

Fler medverkande tillkommer.

pojkar mål 4 & 16