fbpx

30. Samtal med generaldirektörer om ledarskap för jämställdhet  

GULDPARTNERS SEMINARIUM 

Onsdag 10:45 – 11:30 Spår 1

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap 

Utvecklingsprogrammet för jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, pågår sedan 2013 och omfattar 54 myndigheter. Fyra av dem arbetar tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten fram ett koncept för systematiskt erfarenhetsbyte inom jämställdhetsintegrering. Hör fyra generaldirektörer samtala under ledning av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag om hur arbetet med jämställdhetsintegrering har utvecklat deras verksamheter. Vad krävs för att nå resultat och effekt? Hur kan en myndighet inom sin ordinarie verksamhet arbeta för ökad jämställdhet i samhället? 

MEDVERKANDE:
Clas Olsson, generaldirektör, Ekonomistyrningsverket
Martin Holmgren, generaldirektör, Kriminalvården
Katrin Westling Palm, generaldirektör, Skatteverket
Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet
Moderator: Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten

Anmäl dig till Forum Jämställdhet här!

ledarskap generaldirektörer