fbpx

26. Skarpare sanktioner mot lönediskriminering 

/ SEMINARIUM /

Tid: 11.15–12.00
Lokal: B1+B2
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

2019 är löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige nästan 11 procent. Många arbetsgivare struntar i kravet på att analysera och åtgärda osakliga löneskillnader. Regeringen har tillsatt en utredning för att se över om tillsynen av lagen kan bli mer effektiv och konsekvenserna mer kännbara. Samtidigt testas nya mer långtgående verktyg runt om i Europa. Hur bra fungerar den svenska lagstiftningen? Borde det kosta mer att lönediskriminera? Välkommen till ett seminarium om hur vi når mål 8 om anständiga arbetsvillkor och lika lön för likvärdigt arbete.

MEDVERKANDE:
Eberhard Stüber, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Nadia Boussaid Pettersson, huvudsekreterare, Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen
Britta Lejon, förbundsordförande, ST

Moderator: Devrim Mavi, journalist

 

 

Programbilder_släpp23