fbpx

22. Skärpt lagstiftning mot hedersrelaterat våld och förtryck

GULDPARTNERS SEMINARIUM

Onsdag 09:00 – 09:45 Spår 2

Mål 5 Jämställdhet 

Den 1 juli 2020 trädde skärpta lagstiftningar mot utreseförbud, brott med hedersmotiv och barnäktenskapsbrott i kraft. Lagarna syftar till att ge starkare skydd mot hedersrelaterad brottslighet och är ett steg mot att nå hållbarhetsagendans delmål om att avskaffa skadliga sedvänjor såsom barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Hur ska yrkesverksamma inom exempelvis socialtjänst och polis använda de nya lagarna för att motverka våld och skydda utsatta? 

MEDVERKANDE:
Sara Bäckström, jurist och sakkunnig rådgivare Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland
Anneli Moini, polis och sakkunnig rådgivare Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland 

Anmäl dig till Forum Jämställdhet här!

 

heder lag