fbpx

7. Smärtkuben – verktyg för en jämställd smärtvård

/ METODVERKSTAD /
*föranmäl dig här

Tid: 13.00–14.00
Lokal: K10
Mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 10 Minskad ojämlikhet

Medarbetare i hälso- och sjukvården beskriver behandling av patienter med långvarig smärta som en av sina största utmaningar. Patienterna upplever ofta att deras smärta inte tas på allvar. Forskning visar att föreställningar om både kön och ålder spelar roll för skillnader i bemötande och behandling av kvinnor och män med smärta. Varför är det så? Och vad kan vi göra åt det? I den här metodverkstaden presenteras aktuell forskning om samband mellan långvarig smärta, kön och ålder. Deltagarna får testa på verktyget Smärtkuben som tagits fram av Kunskapscentrum för jämlik vård i syfte att göra smärtvården mer jämställd som lösning på en av dagens stora utmaningar i hälso- sjukvården.

Medverkande:
Anke Samulowitz, regionutvecklare och doktorand, Kunskapscentrum för jämlik vård
Kristin Eliasson, regionutvecklare, Kunskapscentrum för jämlik vård

Progbild_smärtkub och hållbarhet