fbpx

Sodfa Daaji

Co-Chairperson, Afrika Youth Movement och Executive Director, the African Legal Think Tank on Women’s Rights

Sodfa Daaji är grundare och vd för African Legal Think Tank on Women’s Rights, ett juridiskt institut för den afrikanska kontinenten, som utför forskning, konsultation, utbildning, expertrådgivning och påverkansarbete för kvinnors rättigheter. Sodfa Daaji är vald till vice ordförande för Afrika Youth Movement och sitter i koordineringsgruppen för Africans Rising och i ungdomsrådet för UNGEI, United Nations Girls Education Initiative. Hon är även docent vid MS-TCDC, Training Centre for Development Cooperation in Eastern and Southern Africa, där hon undersöker unga vuxnas inkludering och deltagande i styrning och förvaltning.

På Forum Jämställdhet medverkar Sodfa Daaji i seminariet Leder bättre hälsa och och jämställdhet till fredliga samhällen?

Sodfa Daaji kvadrat