fbpx

39. Sexuell hälsa och rättigheter ska säkras i skolan!

/ SEMINARIUM /

Tid: 14.15–15.15
Lokal: K11
Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 4 God utbildning, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

2019 presenterade Folkhälsomyndigheten den senaste befolkningsstudien om sex i Sverige. Undersökningen visade att skillnaderna  mellan kvinnor och män är stora när det kommer till exempelvis erfarenheter av sexuellt våld, sexuella trakasserier och porrkonsumtion. I detta seminarium presenterar Folkhälsomyndigheten resultatet av studien. Därefter diskuteras hur skolans sex- och samlevnadsundervisning kan bidra till minskat sexuellt våld och vara en motvikt till den våldspornografi som unga möts av idag.

Medverkande:
Tess Mellberg, lärare sex och samlevnad
Ebba Bjelke, medgrundare, Sexualkunskapen Ni Aldrig Fick (SNAF)
Louise Nordquist, processledare våldspreventivt arbete, MÄN
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

Moderator: Olga Persson, generalsekreterare, Unizon

14