fbpx

10. Stoppa machokulturen och gängvåldet!

SEMINARIUM

Tisdag 11:45 – 12:30 Spår 2

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Skjutningar till följd av gängkonflikter har ökat på ett antal platser i Sverige. Polisen i Stockholm har identifierat 70 individer som riskerar att utföra dåd, samtliga unga män. För att öka allas trygghet och säkerhet och minska det dödliga våldet krävs ett genomgående jämställdhetsperspektiv. Hur kan macho- och gängkultur bland unga killar motverkas? Vad har gruppen för betydelse för att skapa och upprätthålla skadliga normer? Och hur kan kommuner och myndigheter minska risken att unga dras in i kriminalitet?

MEDVERKANDE:
Alán Ali, ordförande, MÄN
Jan Jönsson, socialborgarråd Stockholms stad (L)
Tove Pettersson, professor kriminologi, Stockholms universitet
Stanislav Ogay, medgrundare, MOD – Messengers of Difference
Moderator: Mantha Kasagianni, konsult och kurator Skärholmens ungdomsmottagning

Anmäl dig till konferensen här!

programbilder_c2