fbpx

31. Styrning och ledning för en jämställd och hållbar utveckling

/SEMINARIUM/

Tid: 13.00–14.00
Lokal: Hammarskjöldsalen
Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Hur jobbar vi jämställt med Agenda 2030? Jämställdhet ska genomsyra hela arbetet med Agenda 2030, det regionala tillväxtarbetet och övrigt hållbarhetsarbete. Hur ska styrsystemen se ut och vilket ledarskap krävs för att det ska bli möjligt? Vilka mål och indikatorer behöver vi för att utveckla och förbättra våra verksamheter utifrån Agenda 2030? I det här seminariet försöker vi reda ut hur jämställdhet hjälper oss att navigera i arbetet mot en hållbar värld.

Medverkande:
Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen
Ann-Marie Nilsson, ordförande kommunstyrelsen Jönköping (C)
Maria Price, kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)
Rosi Hoffer, koordinator hållbar regional utveckling, Tillväxtverket
Elsa Anderman, verksamhetsutvecklare, Region Kronoberg

Moderator: Anna Giotas Sandquist, senior konsult, KPMG

hållbar styrning