Nominera till Svenska Jämställdhetspriset och jämställdhetsraketen

Nu kan du nominera till Forum Jämställdhets två priser: Svenska Jämställdhetspriset och det nyinstiftade Jämställdhetsraketen. Vi tar emot nomineringar fram till och med 1 oktober 2024. Vinnare offentliggörs under konferensen Forum Jämställdhet, den 5–6 februari i Lund.

I ett första steg nomineras bidrag utifrån en kort motivering. Bidragen ombeds därefter själva att inkomma med mer information om deras arbete. Bidragen kommer då att bedömas utifrån ett antal huvudkriterier och meriterande kriterier.

Under nomineringsperioden kan vem som helst nominera till priset. När nomineringen har stängt utses finalisterna av Forum Jämställdhet. Vinnaren utses därefter av en extern jury.


OM SVENSKA JÄMSTÄLLDHETSPRISET

Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en aktör som genom sin verksamhet bidragit till ett mer jämställt samhälle. Syftet med priset är att uppmärksamma, belöna och sprida goda jämställdhetsinsatser.

HUVUDKRITERIER

 • Effekt. Hur stor skillnad har bidraget som nomineras gjort för jämställdheten i samhället och/eller för organisationens målgrupp? Vilka resultat har uppnåtts eller kan nås i framtiden?
 • Långsiktighet. Hur lång tid har bidraget pågått och hur länge kommer effekterna att finnas kvar? På vilket sätt är bidraget en del av organisationens ordinarie verksamhet och hur ser organisationen till att verksamheten blir hållbar över tid?

MERITERANDE KRITERIER

 • Samhällsutmaningar. Hjälper bidraget till att lösa utmaningar i samhället med hjälp av jämställdhet? Vilka utmaningar och på vilket sätt?
 • Nytänkande. Har bidraget resulterat i innovativ utveckling av organisationen, nya produkter eller andra förändringar
 • Intersektionalitet. Alltid kön, men inte bara kön. Med jämställdhet som utgångspunkt, hur utmanar bidraget andra maktordningar?

VEM KAN NOMINERA OCH NOMINERAS?

 • Priset kan gå till offentliga, privata eller ideella organisationer, men ej till enskilda personer.
 • Det är möjligt att nominera sin egen organisation eller någon annan organisation vars arbete du känner till.
 • Priset kan ej tilldelas tidsbegränsade projekt eller kampanjer.

DET HANDLAR OM JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING – VAD ÄR DET?

Jämställdhetsintegrering är den strategi som Sverige och världen har valt för att nå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av alla processer. På så sätt bidrar jämställdhetsperspektivet till att förbättra den ordinarie verksamheten – och det blir inte ett sidoprojekt.

Med priset vill vi belöna de organisationer som i sin kärnverksamhet, alltså som med sina tjänster, produkter eller service bidrar till ett mer jämställt samhälle.

Läs mer om priset och tidigare vinnare här.

Tidigare års vinnare av Svenska Jämställdhetspriset
OM JÄMSTÄLLDHETSRAKETEN

Känner du till ett nytänkande och modigt initiativ eller projekt för jämställdhet vars arbete förtjänar att uppmärksammas? Utmärkelsen delas ut till en aktör vars arbete banar väg för att fler ska våga ta nya initiativ till ett mer jämställt samhälle. Här belönas stora som små inspirerande utvecklingsinsatser och jämfört Svenska Jämställdhetspriset behöver arbetet inte nått effekter eller vara integrerat i en ordinarie verksamhet ännu.

KRITERIER

 • Nytänkande. Leder bidraget till en innovativ utveckling av arbetssätt, produkter, målgrupper, organisationen eller andra förändringar?  
 • Samhällsutmaningar. Hjälper bidraget till att lösa utmaningar i samhället med hjälp av jämställdhet? Vilka utmaningar och på vilket sätt?
 • Effekt. Hur stor skillnad kan bidraget som nomineras göra för jämställdhet i samhället och/eller för organisationens målgrupp? Vilka resultat har uppnåtts eller kan nås i framtiden?

VEM KAN NOMINERA OCH NOMINERAS?

 • Priset kan gå till initiativ, projekt eller organisationer, men ej till enskilda personer.
 • Det är möjligt att nominera sitt eget eller någon annans arbete du känner till.