Vad är Svenska Jämställdhetspriset?

Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en aktör som genom sin verksamhet bidragit till ett mer jämställt samhälle. Syftet med priset är att uppmärksamma, belöna och sprida goda jämställdhetsinsatser och exempel på jämställdhetsintegrering och på så sätt inspirera fler organisationer att påbörja, utveckla och fördjupa sitt jämställdhetsarbete. Priset syftar även till att höja statusen på jämställdhet som politik- och kompetensområde.

Tidigare vinnare
2024: Svenska Fotbollförbundet
2023: Uppsala kommun
2022: Arbetsförmedlingen
2021: Yalla Trappan
2020: SVT Sport
2019: Kunskapscentrum för jämlik vård
2018: Svenska Filminstitutet
2017: Eskilstuna kommun
2016: Priset delades mellan Malmö stad och Norra Skogsägarna

Nomineringsprocess
Under nomineringsperioden som pågår från 1 juni till 1 oktober kan vem som helst nominera till priset. När nomineringen har stängt utses finalisterna av Forum Jämställdhets styrelse och kansli. Vinnaren utses därefter av en extern jury.

Varje bidrag bedöms utifrån kriterier som effekt och långsiktighet. Kriteriet om effekt handlar om hur stor skillnad bidraget har gjort för jämställdheten i samhället och/eller för organisationens målgrupp. Kriteriet om långsiktighet handlar om på vilket sätt bidraget är en del av organisationens ordinarie verksamhet.

Det handlar om jämställdhetsintegrering!
Jämställdhetsintegrering är den strategi som Sverige och världen har valt för att nå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av alla processer. På så sätt bidrar jämställdhetsperspektivet till att förbättra den ordinarie verksamheten – och att det inte blir ett sidoprojekt.

Med priset vill vi belöna de organisationer som i sin kärnverksamhet, alltså som med sina tjänster, produkter eller service bidrar till ett mer jämställt samhälle.

2024 års priskommitté bestod av:

  • Anna Serner, f.d. vd, Svenska Filminstitutet 
  • Annie Lööf, f.d. partiledare, Centerpartiet 
  • Hoshi Kafashi, grundare, Shanazi Hjältar och Hjältinnor 
  • Lars Lööw, vik. generaldirektör, Arbetsförmedlingen 
  • Palle Lundberg, vd, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Shahab Ahmadian, ordförande, MÄN 
  • Siduri Poli, entreprenör, styrelseledamot och investerare 
  • Susannah Sjöberg, ordförande, Sveriges Kvinnoorganisationer