fbpx

4. Systematiska jämförelser tar jämställdhetsintegreringen till nya nivåer

/ SEMINARIUM /

Tid: 13.00–14.00
Lokal: B1+B2
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Benchmarking gör det möjligt att lära av varandra och bli ännu bättre tillsammans. I SKR:s program Modellkommuner får några av de kommuner som kommit längst med jämställdhetsintegrering jämföra sig med och coacha varandra. Under 2019 har för första gången sex regioner deltagit samtidigt som metoderna har spridits till utvecklingsprogrammet för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JIM). Nu möts politiker och chefer som medverkat i programmet för att reflektera över resultat, fallgropar och framgångsfaktorer.

Medverkande:
Ann-Marie Nilsson, ordförande kommunstyrelsen, Jönköping (C)
Johan Söderling, kommunstyrelsens ordförande, Vännäs kommun (S)
Fredrik Åberg Jönsson, regionråd, Region Gävleborg (V)
Åsa Thörne Adriansson, hållbarhetschef, Jönköpings kommun
Lena Lundström Stoltz, chef socialförvaltningen, Stockholms stad
Åsa Johansson, regionråd, Region Värmland (S)
Anna-Belle Strömberg, kommunalråd, Örnsköldsviks kommun (S)

Moderator: Charlotte Lindmark, skådespelare och folkbildare

modellkommuner