Anders Eriksson

Kvalificerad utredare, Lunds kommun

Anders Eriksson har under 10 år lett och samordnat Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering. Han har arbetat med jämställdhet och jämställdhetsintegrering på såväl strategisk nivå inom mål och budget, som på operativ nivå i olika delar av stadens verksamheter, till exempel inom fritidsgårdar, socialtjänst och arbetsmarknadsinsatser. Från januari 2022 arbetar Anders som kvalificerad utredare i Lunds kommun. Anders har genomfört ett stort antal utredningar, utbildningar och workshops på lokal-, nationell- och internationell nivå. Han har även arbetat med att göra en översyn av CEMR-deklarationen.

På Forum Jämställdhet modererar Anders Eriksson seminariet Få hela organisationen med på jämställdhetståget.