Anders Henriksson

Ordförande (S), Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Henriksson valdes till ny ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Under 13 år var han regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län. Anders Henriksson är ledamot och vice ordförande i Linnéuniversitetets styrelse och ordförande för Kalmar FF.

På Forum Jämställdhet medverkar Anders Henriksson i seminariet Jämställd idrott – en nyckel i det förebyggande arbetet.

Foto: SKR