Anna Lundmark Lundbergh

Vd, Almi Värmland

Anna Lundmark Lundbergh är vd på Almi Värmland. Almi investerar i framtida tillväxt. Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar Almi möjligheter för företag att växa. Almi jobbar med 10.000 företagare årligen och har en bred kunskap om företagande. För Almi är jämställdhet en tillväxtfråga som bidrar till ökad konkurrenskraft.  

På Forum Jämställdhet medverkar Anna Lundmark Lundbergh i metodverkstaden Kultur och struktur för ett framgångsrikt och jämställt styrelsearbete.

Foto: Fredrik Karlsson