Birgitta Persdotter

Lektor socialt arbete, Karlstads universitet

Birgitta Persdotter är lektor i socialt arbete och forskningsledare för regionala och nationella forskningsprojekt inom socialtjänstens verksamhetsområden vid FoU Välfärd Värmland. Hon forskar inom området barn och socialtjänst och arbetar bland annat med projektet SAVE (Support and protection Against Violence, on Equal terms for all children) som ska stärka kunskapen om våld i barnavårdsutredningar. Arbetet genomförs tillsammans med kommuner i Värmland, SKR och Socialstyrelsen.

Birgitta bedriver även andra forskningsprojekt inom området, har suttit med i flera statliga utredningar och är en av projektledarna i SKR:s projekt Jämställd Socialtjänst.

På Forum Jämställdhet medverkar Birgitta Persdotter i partnerseminariet Med öppna ögon – en socialtjänst för jämställdhet.

Foto: Karlstads Universitet