Brendan Burchell

Professor, University of Cambridge

Brendan Burchell är professor i samhällsvetenskap vid institutionen för sociologi vid University of Cambridge i England. Brendans huvudsakliga forskningsintresse rör hur arbetsmarknaden påverkar människors välmående. Hans senaste forskning har fokuserat på minskad arbetstid, arbetslöshet, otrygga anställningar, arbetsintensitet, deltidsarbete och den könssegregerade arbetsmarknaden. Brendan arbetar ofta i tvärvetenskapliga miljöer med psykologer, sociologer, ekonomer, geografer, jurister och andra samhällsvetare. Utöver sin forskning har han också varit chef för institutionen för sociologi och ordförande för Magdalene College vid Cambridge.

På Forum Jämställdhet medverkar Brendan Burchell i seminariet Kortare arbetstid för hållbart liv?

Foto: Mr. Cox