Dag Balkmar

Lektor genusvetenskap, Örebro universitet

Dag Balkmar är lektor i genusvetenskap vid Örebro universitet. Hans forskning är framförallt kvalitativ och berör genus, mobilitet och makt, ofta med ett fokus på män och maskuliniteter. Hans forskning handlar om hur vi kan förstå och undersöka vilka kopplingar det finns mellan vardagens resor och (o)jämlikhet samt möjligheter för rättvisa. Aktuella projekt berör familjers vardagsmobilitet i utsatta områden i Sverige, samt EU-projektet ACCTING, vilket fokuserar på transportfattigdom och hur EU kan minska växthusutsläpp på ett rättvist och hållbart sätt.

På Forum Jämställdhet medverkar Dag Balkmar i seminariet Mobilitet – hur planerar vi för jämställda och klimatsmarta städer?.

Foto: Maria Elisson