Daniel Alsarve

 Docent idrottsvetenskap, Örebro universitet 

Daniel Alsarve är docent i idrottsvetenskap, doktor i historia, verksam vid Örebro och Jyväskylä universitet samt sakkunnig i jämställdhet för RF-SISU Örebro län. Han forskar om idrott, jämställdhet och våld och utgår ofta från ett historiskt och kritiskt perspektiv på män och maskuliniteter. Daniel Alsarve har publicerats i flertalet internationella tidskrifter och antologier. I sin prisbelönta forskning drivs han av att påverka och en vilja av att nå ut med forskningsresultaten till idrotten med omnejd.

På Forum Jämställdhet medverkar Daniel Alsarve i seminariet Jämställd idrott – en nyckel i det förebyggande arbetet.

Foto: –