Ebba Schwalbe Ekström

Manager Compensation & Benefits, SEB

Ebba Schwalbe Ekström ansvarar för lön och förmåner på SEB. Hon tror att
finansiellt välmående och konkurrenskraftig ersättning på lika villkor bygger ett bättre och mer jämställt samhälle. Genom att ge medarbetarna samma information som cheferna kring lönespannet för jobbet synliggörs möjligheterna till både karriär- och löneutveckling. Därmed kan varje medarbetare fatta mer informerade beslut. Hon är övertygad om att kunskap och transparens bidrar till att stärka en kvalitativ och könsneutral lönesättning.

På Forum Jämställdhet medverkar Ebba Schwalbe Ekström i
brantalsserien Jämställdhet för ökad attraktivitet och lönsamhet.

Foto: –