Gefjon Off

Doktor statsvetenskap, Leuphana University of Lüneburg

Gefjon Off är forskare vid Leuphana University of Lüneburg i Tyskland. Hon disputerade vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitetet 2023. Hennes avhandling Contested Feminism: Backlash and the Radical Right handlar om antifeminismen och högerradikala väljare i
Sverige, Tyskland och Europeiska unionen mer generellt.

I sin nuvarande forskning fokuserar hon bland annat på huruvida feminismen kan uppfattas som ett hot, vem som uppfattar feminism som hotfullt, och i vilken utsträckning sådana uppfattningar om feminism som ett hot kan jämföras med uppfattningar om migration som ett hot.

På Forum Jämställdhet medverkar Gefjon Off i seminariet Varför lockas unga män av Andrew Tate?

Foto: Marit Lissdaniels